Trang chủ
Thông tin doanh nghiệp
3000293376
Công ty Cổ phần Chè Hà Tĩnh
HA TINH TEA JOINT STOCK COMPANY
166 đường Hà Huy Tập, Phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Tĩnh Hà Tĩnh
1
Xuất khẩu
Sản xuất chế biến và kinh doanh chè xanh nội tiêu và xuất khẩu...
Kinh tế tập thể
02393856440
hatinhtea.com.vn