Trang chủ
Thông tin doanh nghiệp
3000104879
Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh
Ha Tinh pharmaceutical joint stock company
167 Hà Huy Tâp, thành phố Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh
Xuất nhập khẩu
Dược phẩm
Kinh tế tư nhân
Hadiphar