Trang chủ
Thông tin doanh nghiệp
3001021199
CÔNG TY CỔ PHẦN SAO MAI
SAO MAI JOINT STOCK COMPANY
Cụm CN-TTCN Bắc Cẩm Xuyên, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Xuất nhập khẩu
Sản xuất bao bì
Kinh tế tư nhân
18/08/2009 12:00:00 AM
0239 3773 456
SAO MAI
http://shoppingbags.biz/
0239 3773 459