Trang chủ
Thông tin doanh nghiệp
3000107340
Công ty Cổ phần May Hà Tĩnh
Hatinh Garment Joint Stock Company
450 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh
Xuất nhập khẩu
May công nghiệp
Kinh tế Nhà nước
10/07/2007 12:00:00 AM
0393856504
HG
0393857594